Liczba odwiedzin strony: 32968 Osób na stronie: 1
 

 Daniel Maj, adwokat

 
 
Daniel Maj, adwokat
 
pl. Wolności 7
50-071 Wrocław
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2007 Nr 236 poz. 1740 - Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowyc
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. z dnia 19 grudnia 2007 r.) Na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm....
Monitor Polski 2005 Nr 48 poz. 662 - Zwolnienie stanowiska sędziowskiego
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 sierpnia 2005 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego (M.P. z dnia 18 sierpnia 2005 r.) Na podstawie art. 56 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) obwieszcza się, co następuje: W sądach powszechnych zostały zwolnione:   1)   dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Koszalinie;   2)   dwa...